nmus
Suche:

Keine Nachrichten vorhanden.

 

MIASTO DZIECI: CELE 

 

 

Wzmocnienie partycypacji dzieci i młodzieży
W projekcie chodzi przede wszystkim o aktywną partycypację - dzieci i młodzież sami decydują o tym, gdzie pracują i czy w ogóle pracują, jakie w  mieście obowiązują przepisy, itd. Na koniec każdego dnia odbywają się spotkania mieszkańców, podczas których dzieci mogą wyrazić swoje skargi, pochwały bądź uwagi.

Wzmocnienie demokracji
Miasto Dzieci jest miastem demokratycznym. Mieszkańcy Miasta Dzieci biorą udział w wyborach, spotkaniach miejskich oraz mają wpływ na polityczne decyzje.

Wzmocnienie międzynarodwego myślenia
W „unsere stadt – nasze miasto“ dzieci i młodzież z Polski i Niemiec wspólnie pracują, bawią się i uczą. Wszystkie przygotowane oferty są dwujęzyczne i dzięki temu możliwe jest wzajemne poznanie się.

Miasto Dzieci jako projekt sieciowy

Miasto Dzieci „unsere stadt – nasze miasto“ zostało zainicjowane przez organizacje ze Zgorzelca i Görlitz. Projekt jest więc nie tylko cennym przedsięwzięciem pedagogicznym kierownym do dzieci i młodzieży, lecz również umożliwia nawiązanie (bądź zacieśnienie) kontaktów między różnymi inicjatywami.