nmus
Suche:

Keine Nachrichten vorhanden.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

Wakacyjne Miasto Dzieci organizowane jest co dwa lata. Uczestnikami trwających osiem dni zajęć, które wspólnie organizują polskie i niemieckie instytucje, organizacje i stowarzyszenia, są polskie i niemieckie dzieci w wieku od 7 do 14 lat. 

Urządzone na wzór prawdziwego miasta miasteczko ma swoje urzędy, zakłady pracy, walutę,  władze i czuwającą nad porządkiem policję. Obywatele Miasteczka Dzieci pracują i bawią się, ale muszą przy tym – jak w prawdziwym świecie -  przestrzegać ustalonych zasad. Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie wykorzystują także znajomość innych języków. 

Opłata za jeden dzień zajęć wynosi 10,00 zł lub 35,00 zł za cztery dni lub 70,00 zł za osiem dni zadeklarowane i opłacone pierwszego dnia z góry. Zapisy (nieobowiązkowe) odbywają się drogą mailową.

 

     Jak działa Miasto Dzieci?

Miasto Dzieci jest otwarte w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00. Opiekę nad dziećmi sprawują dorośli pracownicy i wolontariusze. Na czas zabawy mali Niemcy i Polacy stają się pełnoprawnymi obywatelami swojego miasta i członkami dwunarodowej, dwujęzycznej społeczności. Pierwszą z obowiązkowych wizyt każdy przybywający składa w urzędzie meldunkowym, gdzie otrzymuje dowód osobisty, ważny na terenie miasta. W kolejnych dniach po dowód zgłaszają się już tylko nowi uczestnicy. Kolejną instytucją, którą tym razem codziennie odwiedza każdy uczestnik jest urząd pracy. Tam wydawane są „karty pracy” uprawniające do podjęcia zatrudnienia w wyznaczonym lub wybranym warsztacie czy instytucji.

Pracować można na pół etatu (2 godz.) lub cały etat (4 godz.). Wskazane jest, aby dzieci zmieniały pracę, dzięki czemu nabierają więcej doświadczeń. 

Za pracę, jak w prawdziwym świecie, dzieciaki otrzymają wynagrodzenie wypłacane przez bank po okazaniu dowodu i „karty pracy”, na której pracodawca zapisuje czas pracy. Wypłaty dokonywane są w „lokalnej” walucie (słonie, wielbłądy, małpy, żaby). Pensję można wpłacać do banku lub wydawać na miejscu płacąc za towary i usługi  dostępne w miasteczku.

UWAGA: Samo zameldowanie się w mieście nie gwarantuje pracy, dlatego nie wszystkie dzieci otrzymają ją od razu. Kto nie otrzyma pracy dostanie, jak w prawdziwym świecie, pomoc finansową dla bezrobotnych, co jednak nie zwalnia go z obowiązku starania się o pracę

     Społeczeństwo obywatelskie

Obywatele miasteczka codziennie po południu, na zakończenie dnia, odbywają zebranie obywatelskie. Na czas zebrania przerywane są wszystkie zajęcia. Udział w naradzie jest dobrowolny, a wszyscy uczestnicy mają prawo głosu. To właśnie na zebraniu zapadają ważne dla wszystkich mieszkańców decyzje, ale też rozstrzygane są pilne potrzeby z zakresu bezpieczeństwa i porządku.

We wtorki w Mieście Dzieci odbywają się wybory, podczas których wybierany jest burmistrz miasta i jego zastępcy. Przez kolejne cztery dni wybrani większością głosów przedstawiciele dziecięcej społeczności zarządzają sprawami miasta, troszczą się o problemy mieszkańców i reprezentują miasto.

     Odpowiedzialnie i bez przemocy

W miasteczku obowiązuje zakaz używania przemocy. Każdy uczestnik zabawy jest odpowiedzialny za jej pokojowy przebieg, jak również za porządek i czystość na terenie miasteczka. Konflikty, jeśli zaistnieją, muszą być rozwiązane bez użycia siły. W razie potrzeby w ich rozwiązaniu pomagają dorośli mediatorzy. Postępowanie niezgodnie z zasadami zabawy grozi karą. Za przemoc i kradzież grozi pociągnięcie do odpowiedzialności karniej. Burzenie porządku publicznego grozi zakazem przekraczania bram miasta.

     Dorośli a Miasto Dzieci

Zgodnie z zasadami miastem zarządzają dzieci. Dorośli odwiedzający (również rodzice) mogą przekroczyć bramy miasta tylko w obecności przewodnika i nie mogą mieszać się w sprawy miasta.

Renata Burdosz